Rotatorcuff syndrom / supraspinatus tendinit

Har du smerter i skulderen? Den hyppigste årsag til skuldersmerter er det såkaldte rotatorcuff syndrom. Her finder du effektive øvelser til skuldersmerter samt informationer om symptomer, årsager og behandling.

Pierre Schydlowsky Speciallæge i reumatologi

Hvad betyder det at have rotatorcuff syndrom?

Den hyppigste årsag til skuldersmerter er rotatorcuff syndromet, hvilket skyldes en indklemning af rotatorcuff-senerne.Skulderen er det led på kroppen med størst bevægelighed. Den er sammensat af 4 led, hvoraf de største er forbindelsen mellem overarmsknoglen og skulderbladet, og forbindelsen mellem skulderbladet og brystvæggen.

Forbindelsen mellem overarmsknoglen og skulderbladet er et led med en lille ledskål og et stort ledhoved. Det giver mulighed for store bevægeudslag, men risiko for en dårlig stabilisering af skulderen. Der er flere strukturer, der stabiliserer leddet, herunder ledkapsel og ledbånd samt ledlæbe og rotatorcuffen.

Derudover er skulderbladets korrekte stilling og bevægelser en forudsætning for en normal skulderfunktion. Rotatorcuffen betyder ‘skuldermanchet’ og består af fire mindre muskler, der sidder som en manchet rundt om hele overarmens ledhoved. Rotatorcuffens vigtigste funktion er at stabilisere skulderleddet under bevægelse.

De 4 muskler i rotatorcuffen udspringer fra skulderbladet og hæfter på overarmsknoglen. Undervejs glider de 4 muskler under et knogleloft. Forskellige forhold kan gøre, at rotatorcuffen kommer i klemme under loftet, hvorved man får et “indeklemningssyndrom”.

Ingen piller. Bare træning.

Diagnose og behandling

Aflastning

Skulderen skal først og fremmest aflastes, så man undgår alle smertefulde belastninger, særligt i forbindelse med skulderens yderstillinger.

Træning

Du kan starte med at lave kontrollerede øvelser, med små bevægeudsving. Det vil typisk være i form af bevægeøvelser med en lav belastning, der har til formål at stimulere skulderen og genvinde den naturlige bevægelighed. Du vil efterhånden som genoptræningen skrider frem skulle fokusere mere på balancen omkring skulderen samt styrke og stabilitet af de muskler, der styrer skulderbladet og af de små rotatorcuff-sener.

Styrketræningen sigter mod at gøre dig klar til hverdagens belastninger, så din skulder kan klare at arbejde i alle planer med tung belastning. Du vil derfor have godt af at udføre øvelser med en relativt høj belastning.

Årsager til rotatorcuff syndrom

Rotatorcuffen bliver ofte beskadiget ved voldsomme bevægelser (f.eks. hvis du falder), overdrevent gentagne bevægelser (f.eks. ved hårdt manuelt arbejde), eller uvante bevægelser med armene over skulderhøjde (f.eks. hvis du maler et loft). Senerne bliver svækkede med alderen, og derfor stiger risikoen for skulderskader i takt med, at man bliver ældre.

Symptomerne ved rotatorcuff syndrom

Ved overbelastning bliver senen øm og hævet, hvilket er et tegn på inflammation. Der kan også komme en regelret skade på senen, med substanstab. Senen bliver derved lettere klemt under knogleloftet og yderligere overbelastet, og man kan komme ind i en ond cirkel.

Øvelser til Rotatorcuff syndrom / supraspinatus tendinit

 1. Skuldertræk
  None

  This browser does not support the video element.

  • Slap af i skuldrene ved at lade skuldrene falde ned.
  • Træk skuldrene tilbage, så skulderbladene samles.
  • Hold denne stilling i 10 sekunder og vend derefter tilbage til udgangspositionen.
  • Gentag øvelsen 5 gange.
 2. Infraspinatus øvelse stående (mellemstram elastik)
  None

  This browser does not support the video element.

  • Stå op.
  • Tag en mellemstram elastik.
  • Hold den ene arm ind til kroppen og træk skulderen lidt tilbage.
  • Bøj albuen 90 grader, og placer elastikken rundt om hånden, og hold fast i den med den anden hånd.
  • Drej nu armen udad, således at elastikken spændes.
  • Lav 3 sæt af 8 gentagelser med hver arm.
 3. Udspænding af lattissimus dorsi
  30 sek. x 3 sæt

  This browser does not support the video element.

  • Stå med armene over hovedet.
  • Tag fat i den ene albue med den modsatte hånd.
  • Løft armene og pres albuen bagud så langt som muligt, og lidt over mod den anden skulder.
  • Hold strækket i 30 sek.
  • og lav tre gentagelser på hver arm.

Reducer dine smerter med Injurymap

Download appen for at få et tilpasset træningsprogram, der adresserer dine specifikke smerter.

Om forfatteren

Pierre Schydlowsky er speciallæge og Ph.d i reumatologi med diplom i idrætsmedicin. Pierre har publiceret forskningsartikler om skulderskader og skiskader, og fungerer pt. som underviser i idrætsmedicin med fokus på sygelige tilstande i skulderen og ultralydsskanning.