Faglig redaktion

Injurymaps medicinske redaktører sikrer, at vores indhold altid lever op til de højeste faglige standarder. Alt medicinsk indhold på Injurymaps hjemmeside er blevet gennemtjekket af en af vores redaktører, så det afspejler den nyeste sundhedsinformation og evidensbaserede videnskab inden for muskuloskeletal medicin.

Pierre Schydlowsky's profile picture
Pierre Schydlowsky, Ph.DSpeciallæge i reumatologi
Diplomlæge i idrætsmedicin

Biografi

Dr. Pierre Schydlowsky er specialist i reumatologi og idrætsmedicin. Han graduerede fra Københavns Universitet i 1985 og opnåede titlen som speciallæge i reumatologi i 1997 og titlen som Ph.D i 1999. Han opnåede desuden titlen som diplomlæge i idrætsmedicin i 2002. Mellem 1995 og 1998 var han tilknyttet Rigshospitalet som reservelæge i reumatologi. Siden 1998 har drevet sin egen speciallægepraksis i reumatologi i Værløse.

Dr. Schydlowsky har været bestyrelsesmedlem for DRS (Dansk Reumatologisk Selskab), DIMS (Dansk idrætsmedicinsk selskab), DSMM (Dansk selskab for muskuloskeletal medicin), og har siddet som både bestyrelsesmedlem og næstformand i DRFO (Danske reumatologers og fysiurgers organisation).

Hans forskning er blevet publiceret i en lang række ledende medicinske fagjournaler (se liste herunder), og han har tidligere været tilknyttet www.sundhed.dk som faglig redaktør. Dr. Schydlowsky har desuden været en nøglebidragsyder i udviklingen af sundhedsstyrelsens kliniske- og visitationsretningslinjer for rotator cuff syndrom og en række andre muskuloskeletale skulderlidelser.

Links

Videnskabelige artikler

  1. Rotatorcuff syndromer. Dansk Sportsmedicin 2003; 2 (7): 14-18. P. Schydlowsky, A. Gam
  2. Forreste skulderinstabilitet. Praksis Sektoren 1998; 22(2): 14-8. P. Schydlowsky
  3. Sarcoidose visende sig alene ved symptomgivende myopati. P. Schydlowsky, L. Remvig. Bispebjerg, reumatologisk afdeling. Ugeskr. Læger 1993; 155: 807-8.
Flere publicerede artikler her

Finn Johannsen's profile picture
Finn Johannsen, MDSpeciallæge i reumatologi
Diplomlæge i idrætsmedicin

Biografi

Dr. Finn Johannsen er speciallæge i reumatologi med særlig ekspertise inden for sportsmedicin. Han er tilknyttet som overlæge ved Institut for idrætsmedicin på Bispebjerg hospital.

Han graduerede fra Københavns Universitet i 1986 og opnåede titlen speciallæge i reumatologi i 1997. Dr. Johannsen er bestyrelsesmedlem for DSMM (Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin) og DRFO (Danske Fysiurgers og Reumatologers Organisation). Han har tidligere siddet som både bestyrelsesmedlem og næstformand for DIMS (Dansk Idræts Medicinsk Selskab).

Dr. Johannsen har næsten 20 års erfaring som Team Danmark læge, og i sin fritid er han ivrig orienteringsløber på internationalt niveau. Hans forskningsartikler er bredt publicerede i ledende medicinske fagjournaler (se nedenfor), og hans bøger er solgt i mere end 15.000 eksemplarer i Danmark, Norge og Sverige.

Links

Videnskabelige artikler

  1. Johannsen F, Gam AN, Achillodynia er ikke kun en idrætsskade. Et deskriptivt studie i speciallægepraksis. UgeskrLæger; 2010:172: 3325-9.
  2. Johannsen F, Ølsgaard G. Standard journal i reumatologisk speciallægepraksis er muligt. Læge magasinet 2014;6:36-8
  3. Johannsen F, Langberg H, Behandling og rehabilitering af ankeldistorsioner, Månedskr prakt lægegern 1997; 503-8.
Flere publicerede artikler her